Informatie

Steeds meer mensen kampen met slaapproblemen. En de oorzaak is vaak lastig te achterhalen. Is het iets fysieks? Iets psychisch, stress misschien? Er worden allerlei oplossingen uitgeprobeerd, de zwarte markt voor zware slaapmiddelen floreert en de aan slaaptekort gerelateerde problemen, zoals depressie, hoge bloeddruk en overgewicht nemen hand over hand toe.

Een oorzaak die vaak over het hoofd gezien wordt is de aanwezigheid van elektromagnetische straling (EMS) in de slaapkamer. Straling is onzichtbaar en meestal ook onvoelbaar, dus de meeste mensen denken dan niet direct dat bijvoorbeeld het mobieltje dat onder hun kussen of op het nachtkastje ligt hun slaap kan verstoren. Of hun internetmodem die ‘s nachts gewoon aan blijft staan, of de smart meter.

Toch kan dat wel zo zijn. Ieder mens heeft van nature een eigen elektromagnetisch veld om zich heen door alle activiteit die er in het lichaam plaatsvindt. De kunstmatige elektromagnetische velden in huis kunnen hier verstorend op werken. Vooral ‘s nachts, als het lichaam bezig is om te herstellen en de weerstand afneemt.


Stralingsvelden


WC eend-wetenschap

Sommige mensen doen dit af als geklets, ze denken dat straling helemaal niet gevaarlijk is. Ze baseren zich daarbij meestal op nieuwsberichten over onderzoek dat geconcludeerd heeft dat EMS geen negatieve invloed heeft op de gezondheid.

Ze realiseren zich hierbij vaak niet dat veel van dit onderzoek door fabrikanten van bijvoorbeeld mobiele telefoons zélf gedaan is.

Het tv-programma Zembla dook enige tijd geleden in deze materie, en ontdekte dat meer dan de helft van dit soort onderzoek uit “gekochte” wetenschap bestaat. Oftewel: de industrie huurt voor een aantrekkelijk bedrag een paar wetenschappers in, en vervolgens wordt er bij de opzet van het onderzoek en het creëren van de statistieken een heel scala aan trucs toegepast om de uitkomsten maar zoveel mogelijk in het voordeel van de fabrikant uit te laten vallen.

Een bekende truc is bijvoorbeeld het doen van zogenaamd “vooronderzoek”, waarbij de proefpersonen die de meeste bijwerkingen vertonen aan het eind van een korte, verkennende testperiode uit de groep verwijderd worden. Zo wordt er bij het “officiële” onderzoek alleen maar gewerkt met proefpersonen waarvan al vaststaat dat die minder bijwerkingen ondervinden van het geteste product.

WC eend-wetenschap” wordt dit ook wel genoemd, en het komt helaas op steeds meer terreinen voor.

“De zaak tegen de wetenschap is duidelijk: een groot deel van de wetenschappelijke literatuur, misschien wel de helft, is simpelweg onjuist. Geplaagd door studies met weinig onderzoeksgevallen, minimale effecten, ongeldige verkennende analyses en flagrante belangenconflicten, samen met een obsessie voor het najagen van modieuze trends van twijfelachtig belang, is de wetenschap een duister pad ingeslagen.”
– Richard Horton, hoofdredacteur van het gerenommeerde medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet

Deze “wetenschap op bestelling” bleek bij het onderzoek naar EMS bij mobieltjes nou net de helft zijn die concludeerde dat de straling veilig was. Hier is die uitzending van Zembla terug te kijken, het fragment over gekochte wetenschap staat op 25:10 minuten.

De andere helft, het onafhankelijke onderzoek, toonde in de meeste gevallen juist aan dat de EMS van mobieltjes wel degelijk schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

En dat is nog maar een klein deel van de totale hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar straling die hetzelfde geconcludeerd heeft. Al meer dan 10.000 peer-reviewed wetenschappelijke studies toonden aan dat elektromagnetische straling schadelijk kan zijn voor het menselijk lichaam. Enkele honderden daarvan vind je onderaan deze website.

Hoogfrequente straling

De straling die van mobiele telefoons afkomt wordt “hoogfrequent” genoemd. Dat is dezelfde soort straling die ook afkomt van bijvoorbeeld UMTS/GSM zendmasten, DECT telefoons, bluetooth-producten, magnetrons, smart meters, WiFi-modems en 5G-antennes.

Hoofdpijn

Als je al het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hoogfrequente straling op de gezondheid op een rijtje zet, zoals de website Verminderstraling.nl gedaan heeft, blijkt dat EMS niet alleen een nadelig effect kan hebben op de nachtrust, maar ook andere klachten in de hand werkt. Zoals concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen, bloeddrukafwijkingen, hartritmestoornissen, hoofdpijn, tinnitus (oorsuizen), zenuwpijn, chronische vermoeidheid (ook al bij het wakker worden) en zelfs kanker.

Ook op YouTube zijn tal van video’s te vinden van mensen die achter de oorzaak van hun gezondheidsklachten aan gingen, zoals hier en hier, en uitkwamen bij EMS. Zodra ze de oorzaak verwijderden, verdwenen vaak ook de klachten weer.

Een psychotherapeut vertelde ons dat bij sommige cliënten die zich melden met “onverklaarbare” futloosheidsklachten, het voldoende blijkt om simpelweg hun mobieltje ‘s nachts in een andere kamer te leggen om hun oude energie weer terug te krijgen.

Genoeg reden dus om in ieder geval waakzaam te zijn voor EMS en hier bewust mee om te gaan!

Stralingsluw of stralingsvrij?

Het probleem met hoogfrequente straling is dat het een vrij groot bereik heeft en bijna overal doorheen gaat (ook door je lichaam). Muren en vloeren in huis dempen het wel enigszins, maar als je alle stralingsapparaten in je huis uitzet en je doet een test, zul je vaak zien dat er ook van je buren nog genoeg straling afkomt.

Kijk bijvoorbeeld maar eens onder het WiFi-symbooltje op je mobiel of PC, dan kun je zien hoeveel WiFi-netwerken jou bereiken op dit moment. Voor smart meters geldt hetzelfde, die zijn zelfs ontworpen om tot ver voorbij je huismuren nog bereikbaar te zijn op straat. Zo halen de medewerkers van je elektriciteitsbedrijf immers je verbruiksgegevens op.

In onze persoonlijke speurtocht om tot een zo stralingsvrij mogelijke leefomgeving te komen, hebben we werkelijk alles uitgeprobeerd wat er op de markt was. Van bekleding met lood of aluminiumfolie tot anti-stralingsstickers en apparaatjes zoals de Floww.

Ook heel wat natuurlijke oplossingen zijn bij ons de revue gepasseerd, zoals zwarte toermalijn, shungiet en orgoniet. Maar van al die probeersels bleek er maar eentje te zijn die het probleem met hoogfrequente straling ‘s nachts echt serieus verminderde: de anti-stralingsklamboe.

Wat is een anti-stralingsklamboe?

Stof van zilverdraad

Een anti-stralingsklamboe, ook wel baldakijn genoemd, is een klamboe die je net als gewone klamboes over je bed heen hangt. Maar in tegenstelling tot een klamboe die muggen tegenhoudt, houdt deze klamboe EMS tegen (en muggen natuurlijk ook) ;)

Hij is gemaakt van nylon waar zilverdraad doorheen geweven is, dat elektromagnetische golven afbreekt.

Elektromagnetische straling gedraagt zich net als licht (licht is ook een vorm van elektromagnetische straling). Het bestaat uit fotonen met een bepaalde energetische lading. Fotonen bewegen zich vanaf de bron voort volgens de wetten van de quantummechanica: het lijken deeltjes, maar ze gedragen zich als golven.

Hoe verder deze golven van de bron af raken, hoe dunner ze worden. Vandaar dat het bereik van een modem, smart meter of lamp afneemt naarmate de afstand groter wordt.

Ons slaap-waakritme wordt vooral geregeld door de pijnappelklier in ons hoofd. Die maakt het slaaphormoon melatonine aan en hij laat zich hierbij leiden door de hoeveelheid licht in onze omgeving. Hoe donkerder de kamer, hoe meer melatonine er geproduceerd wordt.

De pijnappelklier kan echter geen onderscheid maken tussen straling en licht. Dus zal hij minder melatonine aanmaken als er straling in onze slaapkamer aanwezig is. Bij grote hoeveelheden elektrosmog zal hij er helemaal mee ophouden. Hij denkt dan immers dat het weer dag is en tijd om uit de veren te gaan! En daar zit je dan: rechtop in je bed, om 03:00 uur ‘s nachts…

Een anti-stralingsklamboe is als een rots in de branding: de golven kunnen er wel omheen, maar niet doorheen.

De beste aanpak

Houdt deze stof van zilverdraad dan álle hoogfrequente straling tegen? In principe wel, zolang de stof maar niet te dicht (binnen ca. 2 m) in de buurt van een stralingsbron komt, zoals een mobieltje, modem of WiFi-versterker. Dat kun je zelf testen door bijvoorbeeld een apparaat dat WiFi ontvangt, zoals een iPad, af te schermen met de stof en goed afgesloten te houden. Dan zul je zien dat het bereik direct terugvalt naar nul.

De vraag is alleen of je dat met je bed ook wilt. Sommige mensen denken dat het beter is om, als je in een stralingsrijke omgeving woont zoals de meeste mensen in het Westen doen, de straling in je huis sterk te verminderen maar niet helemaal tot nul te reduceren. Het ontbreken van straling leidt namelijk tot veranderingen in je bloed, en het vermoeden bestaat dat het continu switchen tussen straling/geen straling ook niet gezond is. Al is dit voor zover wij weten nog niet wetenschappelijk onderzocht.

Anti-stralingsmat

EMS is net als water: als er ergens een gaatje zit, zal er al snel iets doorheen lekken. Je bed volledig inpakken, zoals een Faraday-kooi, is lastig. Maar voor de meeste mensen zal dat ook niet nodig zijn. Het gaat er immers om dat je je goede nachtrust weer terugkrijgt. En daarbij helpt de anti-stralingsklamboe vaak prima, ook als er door een kleine opening nog wat EMS binnenkomt.

Als je hem simpelweg boven je bed ophangt en de stof om je bed heen laat hangen, valt het stralingsniveau binnen de klamboe meestal al flink terug. De zilverstof breekt de elektromagnetische golven die op je af komen, grotendeels af, waardoor de hoeveelheid elektrosmog om je hoofd ‘s nachts vermindert. En dat zorgt voor rust.

Het is zeer aan te bevelen om er ook een aardingslaken bij te gebruiken, en alles te aarden via de stekkers en snoertjes die we erbij leveren. Alles wat help om elektromagnetische velden af te voeren, zal de situatie in principe verbeteren.

Op internet hebben verschillende mensen een thuistest met anti-stralingsklamboes gedaan, zoals hier en hier.


Knuffel

Tenslotte nog wat tips:

Tip 1: om de klamboe lekker strak om je bed heen te houden, kun je er het best iets aan hangen. Bij voorkeur iets wat je niet hoort als je ‘s nachts beweegt. Bijvoorbeeld een knuffel, met veiligheidsspelden.

Tip 2: Ook elektrische apparaten in de slaapkamer geven EMS af, vooral apparaten met een transformator. Het vervangen van een elektrisch bed, elektrische deken of wekkerradio voor stroomloze exemplaren (of werkend op batterijen) kan ook al veel schelen.

Tip 3: Niet alleen straling heeft een nadelig effect op de aanmaak van melatonine, ook het blauwe licht van de meeste beeldschermen doet dat. Dat geldt voor ieder beeldscherm dat gebruikmaakt van LED-licht, zoals tablets, smartphones, smart tv’s en monitors. Het gebruik van een computerbril beschermt de ogen tegen het schadelijke deel van LED-licht en kan daarom een goede combinatie vormen met een anti-stralingsklamboe.


Mocht je interesse hebben om een anti-stralingsklamboe aan te schaffen, dan zullen wij je graag verder helpen. Wij wensen je alvast veel plezier met de klamboe (net als wijzelf dat nog iedere nacht hebben), en vooral…..welterusten :)